Rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie hotelu

Rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie hotelu

W świetle polskich przepisów prawnych hotel zobowiązany jest przechowywać rzeczy znalezione przez rok od momentu poinformowania właściciela lub przez dwa lata, jeżeli nie udało się ustalić właściciela. Informacja o długości przechowywania powinna znajdować się w regulaminie hotelu lub w informatorze hotelowym.

Co robić, gdy coś zgubimy?

W przypadku zagubienia lub pozostawienia rzeczy w hotelu należy niezwłocznie poinformować o tym recepcję hotelową. Jeżeli zaginiony przedmiot odnajdzie się jeszcze w trakcie pobytu gościa w hotelu, obsługa zobowiązana jest oddać znaleziony przedmiot.

W przypadku gdy gość opuścił już hotel i zorientował się, że zostawił jakiś przedmiot, powinien poinformować o tym recepcję. Obsługa najprawdopodobniej zaproponuje odesłanie go na podany adres, jeśli uda się go odnaleźć. Zgłaszając fakt zagubienia należy możliwie najdokładniej opisać wygląd, rozmiar, kształt i inne cenne informacje umożliwiające identyfikację danego przedmiotu.

Recepcja, gdy odnajdzie dany przedmiot, powinna skontaktować się z gościem telefonicznie w celu poinformowania o tym, iż zagubiony lub pozostawiony przedmiot odnalazł się. Gość powinien wskazać adres, na jaki ma być odesłana jego własność.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!