Potwierdzenie przelewu w PDF

Potwierdzenie przelewu w PDF

Potwierdzenie dokonania przelewu jest istotnym elementem, który znacznie przyspiesza proces zakończenia rezerwacji.

Jak uzyskać potwierdzenie przelewu ze strony internetowej banku?

Większość banków świadczących swoje usługi za pośrednictwem kont internetowych umożliwia swoim klientom tworzenie po każdym dokonanym przelewie internetowym jego potwierdzenia. Mają one postać nieedytowalnych plików w formacie PDF. Można je drukować lub też w postaci załącznika wysyłać do poszczególnych instytucji jako zaświadczenie o dokonaniu płatności.

Uzyskanie takiego potwierdzenia jest możliwe zaraz po dokonaniu przelewu, poprzez użycie funkcji nazwanej zwykle "Potwierdzenie", "Drukuj potwierdzenie", "Generuj potwierdzenie", itp.

Można je także wyświetlić z historii prowadzonych transakcji. Wygenerowanie takiego potwierdzenia będzie możliwe po jej odnalezieniu oraz skorzystaniu z wyżej wymienionej funkcji, która będzie dostępna przy konkretnej pozycji lub po wyświetleniu przelewu w przeglądarce.

Takie potwierdzenie należy tylko zapisać na dysku domowego komputera, a potem w postaci załącznika wysłać na adres potwierdzenie@esky.pl.

Następnie należy potwierdzić czytelność oraz odbiór przesłanego potwierdzenia.

Jak sprawdzić, czy potwierdzenie przelewu dotarło?

Taką informację można uzyskać telefonicznie. Prosimy o kontakt nie wcześniej niż 15 – 30 minut od wysłania potwierdzenia. Konsultanci udzielą informacji, czy otrzymaliśmy potwierdzenie oraz czy zostało ono zaakceptowane.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!