Rezygnacja z lotu, czyli zwrot biletu lotniczego

Rezygnacja z lotu, czyli zwrot biletu lotniczego

Uwaga! Ten artykuł dotyczy ogólnych zasad zwrotu biletów lotniczych, przyjętych przez linie lotnicze. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają zasady zwrotu biletów ze względu na pandemię COVID-19, przeczytaj artykuł: Zwroty biletów a loty odwołane ze względu na COVID-19.

Tanie linie lotnicze

Zdecydowana większość tanich linii lotniczych sprzedaje tanie loty jako bezzwrotne. Poza ściśle określonymi sytuacjami, które w większości wypadków ograniczają się do przykrej okoliczności śmierci pasażera lub osoby z pierwszej linii pokrewieństwa, tanie linie lotnicze nie przewidują żadnych zwrotów.

W przypadku śmierci pasażera lub osoby z pierwszej linii pokrewieństwa, osoba zajmująca się sprawą przekazuje eSky akt zgonu, na podstawie którego rozpatrywany jest zwrot.

W przypadku śmierci pasażera, kiedy to sam pasażer był płatnikiem, ewentualna kwota zwrotu za lot należy do masy spadkowej i może być wypłacona dopiero po uregulowaniu sądowym lub notarialnym.

Jeśli pasażer nie wykorzystuje przelotu, zwrotowi zawsze podlegają podatki i opłaty lotniskowe, ponieważ nie są one wykorzystywane. Tanie linie lotnicze w większości przypadków nie zwracają jednak także i tych środków, ponieważ większość tego typu linii lotniczych pobiera opłatę administracyjną za wystąpienie o zwrot kwoty podatków i opłat, która jest równowartością kwoty zwrotu.

Czy można zwrócić bilet z powodu choroby?

Tanie linie lotnicze przewidują zwroty biletów lotniczych tylko w określonych sytuacjach, ale w przypadku zgłoszenia niemożności odbycia przelotu z powodu choroby, każdy wypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nawet jeśli regulamin tanich linii lotniczych nie przewiduje żadnych zwrotów w określonej sytuacji, warto sprawdzić, czy przewoźnik nie wyjdzie pasażerom naprzeciw.

W przypadku wystąpienia o zwrot trzeba przedstawić odpowiednią dokumentację poświadczającą niemożność odbycia podróży. Te dane przekazuje się do biura eSky, a nasi pracownicy zajmują się kontaktem z liniami lotniczymi.

Rejsowe linie lotnicze

Warunki taryfy, w jakich wykupowane są loty na rejsowe linie, określają precyzyjnie możliwości rezygnacji z lotu i zwrotu, jaki wtedy przysługuje.

W przypadku większości, choć należy zaznaczyć, że nie wszystkich przewoźników, nawet jeśli taryfa nie przewiduje zwrotu z opłaty dla przewoźnika, można odzyskać kwoty niewykorzystanych podatków i opłat. Jest to z reguły możliwe tylko przy niewykorzystaniu całego przelotu. W przypadku wykorzystania części połączenia, zwrot niewykorzystanej części podatków i opłat lotniskowych może być niemożliwy lub ograniczony.

Uwaga!

  • aby zwrot podatków lotniczych i opłat lotniskowych mógł być zrealizowany sprawnie, niemożność odbycia podróży należy zgłosić przed zaplanowanym odlotem,
  • poza zwrotem opłat lotniskowych i podatków, część taryf lotniczych przewiduje zwrot opłaty przewoźnika – pełny lub częściowy,
  • niemożność odbycia podróży możesz zgłosić nam za pomocą formularza kontaktowego,
  • zwrot biletu w dniu jego wystawienia jest możliwy w niektórych liniach lotniczych. Wymaga to kontaktu z naszymi konsultantami. Od kolejnego dnia po wystawieniu biletu, bilety lotnicze w rejsowych liniach można zwracać tylko na warunkach przewidzianych w taryfie,
  • niektóre taryfy lotnicze na wybranych trasach przewidują pełny zwrot w przypadku odmowy przyznania wizy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy bilet, który Cię interesuje przewiduje taki zwrot, nasz konsultant pomoże to ustalić.

Należy jednak pamiętać – każdy przypadek prośby o zwrot z powodu niemożności odbycia lotu jest rozpatrywany w trybie indywidualnym, a linie lotnicze mogą odmówić zwrotu.

Pamiętaj!

Najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed stratą środków finansowych w takich wypadkach jest indywidualny wykup odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie od zwrotu kosztów związanych z anulowaniem lotu można wykupić w naszym serwisie, w zakładce „Ubezpieczenia”.

Takie ubezpieczenie musi być wykupione najpóźniej do 5 dni od momentu wystawienia biletu, rezerwacji noclegu i wpłaty części lub całości opłaty, jednak nie później niż 1 dzień przed datą określoną na bilecie jako początek podróży oraz nie później niż 1 dzień przed planowanym początkiem pobytu w hotelu. Koszty zwracane są do sumy 5000 €.


Zobacz film

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!