Wypadek. Co robić, gdy do niego dojdzie?

Wypadek. Co robić, gdy do niego dojdzie?

Najszybciej, gdy tylko będzie to możliwe, skontaktuj się z wypożyczalnią i poinformuj, co się stało. Zachowaj wszystkie dokumenty (np. protokół z wypadku) i rachunki (np. za holowanie). Wypożyczalnia musi wyrazić zgodę na naprawę lub auto zastępcze.

Jeśli doszło do drobnej stłuczki, wzywanie policji nie jest konieczne. Należy jednak spisać z pozostałymi uczestnikami zdarzenia wspólny protokół. Opisać (najlepiej również narysować) przebieg zdarzenia, powstałe szkody, podać wszystkie dane uczestników wypadku oraz ewentualnych świadków. Warto również zrobić zdjęcia uszkodzonych elementów.

Pamiętaj, by zachować wszystkie kopie dokumentów, łącznie z kopią policyjnego protokołu. Dokumenty będą potrzebne do wniosku o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!