Międzynarodowe prawo jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy

Poza obszarem Unii Europejskiej polskie prawo jazdy może okazać się niewystarczające.

Podczas kontroli drogowej policjant może wymagać pokazania drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W niektórych krajach, np. w USA, polskim prawem jazdy można posługiwać się maksymalnie przez trzy miesiące.

Najlepszym wyjściem jest wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy, ważnego przez 3 lata. Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie, który wydał prawo jazdy. Koszt to 35 zł.

 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!