Co daje ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk? (NOWOŚĆ!)

Co daje ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk? (NOWOŚĆ!)

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk pozwala na odzyskanie 90% kosztów biletów lotniczych. To kompleksowe rozwiązanie, które chroni każdego, kto planuje podróż, przed poniesieniem kosztów w przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu.

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk

Wspomniane ubezpieczenie zapewnia ochronę we wszystkich przypadkach, które uniemożliwiają odbycie podróży i które osoba ubezpieczona może udokumentować. Jakie przykładowe sytuacje obejmuje ubezpieczenie All Risk?

  • Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie osoby ubezpieczonej, współubezpieczonej, a także ich bliskich oraz zwierząt domowych (np. psa lub kota).
  • Stwierdzone zachorowanie na COVID-19 osoby ubezpieczonej, współubezpieczonej lub ich bliskich.
  • Pogorszenie stanu zdrowia w przypadku choroby przewlekłej, np. cukrzycy.
  • Śmierć osoby ubezpieczonej, współubezpieczonej lub ich bliskich.
  • Komplikacje ciążowe.
  • Kradzież, włamanie i wszystkie inne losowe zdarzenia, które powodują szkodę rzeczową ubezpieczonego albo współubezpieczonego i które zmuszają go do pozostania w domu.
  • Zgłoszona policji kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współubezpieczonego, np. paszportu lub dowodu osobistego, która uniemożliwia odbycie podróży.
  • Niezawiniona przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego utrata pracy.
  • Rozpoczęcie nowej pracy, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współubezpieczony nie znał wcześniej jej daty.
  • Zmiana daty egzaminu.

Oprócz wymienionych wyżej sytuacji, zwrot przysługuje także w każdym innym udokumentowanym przypadku, który uniemożliwia odbycie podróży. Tym samym ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk zapewnia kompleksową ochronę każdemu posiadaczowi certyfikatu.

Kiedy można wykupić ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk kosztuje 10% wartości biletów lotniczych i można wykupić tylko w trakcie zakładania rezerwacji w eSky. W formularzu rezerwacji należy wybrać to ubezpieczenie, a następnie przejść do etapu płatności. Ubezpieczenie rezygnacji z podróży All Risk jest opłacane w jednej transakcji z biletem lotniczym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź warunki ubezpieczenia rezygnacji z podróży All Risk.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!