Co obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Co obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie podróżne sprawdzi się w zarówno w przypadku każdej podróży lotniczej, w tym popularnymi liniami jak: Ryanair, Wizz Air, easyJet, LOT, Lufthansa, jak i podróży koleją, statkiem lub własnym środkiem transportu. Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę od wyruszenia w podróż aż do powrotu do domu.

Ubezpieczenie podróżne gwarantuje:

 • natychmiastową pomoc m. in. w przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, opóźnienia lotu,
 • szeroki zakres usług assistance, który obejmuje m.in. koszty transportu medycznego, pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu, organizację i pokrycie kosztów kontynuacji zaplanowanej podróży,
 • przedłużenie o 72 godziny ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych.

W ubezpieczeniu podróżnym zawiera się także ubezpieczenie kosztów leczenia, które obejmuje m.in.:

 • badania lekarskie,
 • zabiegi ambulatoryjne,
 • konsultacje i honoraria lekarskie,
 • pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje,
 • zakup lekarstw,
 • zakup środków opatrunkowych,
 • leczenie stomatologiczne.

Dodatkowo certyfikat zapewnia ochronę ubezpieczeniową:

 • podczas amatorskiego uprawiania sportów m.in. narciarstwo, snowboard, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
 • w przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej,
 • mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas Twojej podróży,
 • zwrot gotówki w przypadku napadu przy bankomacie.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!