Co to jest usługa assistance?

Co to jest usługa assistance?

W skład usługi assistance wchodzą:

 • całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego,
 • transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania,
 • transport zwłok Ubezpieczonego,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych,
 • przekazywanie pilnych informacji,
 • transport członków rodziny towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci,
 • transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu,
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej,
 • transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego,
 • pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu,
 • zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski,
 • świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych,
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego,
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego,
 • pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego,
 • kontynuacja zaplanowanej podróży Ubezpieczonego.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!