Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

Co zrobić w przypadku wystąpienia szkody?

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Polski, bezzwłocznie skontaktuj się telefonicznie z ubezpieczycielem

Podaj: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu, numer ubezpieczenia podróżnego oraz inne niezbędne dane potrzebne do zorganizowania pomocy.

Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą:

  • uzyskaj od lekarza dokumentację zawierającą diagnozę lekarską i oryginał rachunku,
  • dokumentację lekarską wraz z oryginałem rachunku oraz opisem zdarzenia prześlij na adres podany w certyfikacie ubezpieczenia.

W przypadku pozostałych roszczeń, tj.

  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenia od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenia opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenia opóźnienia lotu,

skontaktuj się z ubezpieczycielem telefonicznie, by otrzymać szczegółowe informacje oraz instrukcje, jak postępować w przypadku Twojego zgłoszenia.

Gdzie znajdę numer telefonu i adres e-mail?

Numer telefonu oraz adres e-mail ubezpieczyciela znajdziesz na otrzymanym po wykupieniu ubezpieczenia certyfikacie.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!