Koszt i kwoty ubezpieczenia podróżnego

Koszt i kwoty ubezpieczenia podróżnego

Opłata za ubezpieczenie podróżne obliczana jest automatycznie i jest uzależniona od ilości osób objętych umową ubezpieczenia oraz długości podróży.

Wykup najlepsze dla siebie ubezpieczenie podróżne w eSky

Ubezpieczenie podróżne może zostać zakupione na okres od 1 do 365 dni.

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia (w tym COVID-19) oraz assistance € 300 000
Ubezpieczenie kosztów leczenia zaostrzeń chorób przewlekłych (np. cukrzycy) € 50 000
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – uszczerbek € 10 000
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć € 5 000
Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego € 1 500
Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego € 250 (ponad 4 godziny)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu € 250 (ponad 4 godziny)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie € 100 000
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na rzeczy € 10 000
Całodobowy dyżur telefoniczny +
Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania do sumy ubezpieczenia
Transport zwłok Ubezpieczonego do sumy ubezpiecznia
Transport do kraju w przypadku wydłużenia podróży, związanego z kwarantanną € 500
Pokrycie kosztów noclegu w przypadku wydłużenia podróży, związanego z kwarantanną € 50 (dziennie)
Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych +
Przekazywanie pilnych informacji +
Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci +
Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu +
Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej +
Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego +
Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu € 6 000
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski € 250
Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych € 25 za osobę za dzień
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego € 25 za osobę za dzień
Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego +
Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego +
Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego +
Napad i kradzież przy bankomacie € 200
Ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży € 2000
składka ubezpieczeniowa za 1 dzień dla 1 osoby
Polska 3,60 PLN
Europa 5,45 PLN
Świat 7,95 PLN
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży 3% wartości podróży
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży All Risk 10% wartości podróży

 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!