Kraje, gdzie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa

Kraje, gdzie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczyciel podzielił obszar świata na dwie strefy, w których obowiązują różne stawki za ubezpieczenie podróżne.

Strefa Europa – terytoria państw europejskich wraz z przyległymi wyspami oraz terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Libanu, Libii oraz Rosji).

Strefa Świat – terytoria wszystkich państw świata z włączeniem obszarów międzynarodowych, z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących krajów: Iran, Syria, Sudan, Korea Północna oraz terytorium Krymu.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!