Sporty amatorskie i ekstremalne a ochrona ubezpieczeniowa

Sporty amatorskie i ekstremalne a ochrona ubezpieczeniowa

Różnica pomiędzy sportem amatorskim a jego bardziej ekstremalną wersją może być bardzo subtelna, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi wyznacznikami, które pomogą oddzielić te dwa zagadnienia.

Sporty amatorskie a sporty ekstremalne 

Zgodnie z definicjami ubezpieczyciela:

 • amatorskie uprawianie sportu ma służyć głównie odpoczynkowi i rozrywce,
 • sporty ekstremalne są zaś uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, a co za tym idzie, wiążą się z większym ryzykiem dla osoby uprawiającej daną dyscyplinę. To aktywność sportowa, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności i odwagi.

Ubezpieczenie podróżne obejmuje tylko amatorskie uprawianie sportów, dlatego warto zorientować się, czy podejmowane w trakcie podróży wyzwania będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeśli uprawianie sportu nie będzie wykraczać poza amatorską zabawę, możesz liczyć na ochronę ubezpieczeniową w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

Sporty amatorskie

Ubezpieczenie zabezpiecza każdorazowo, jeśli zdecydujesz się na amatorskie uprawianie:

 • narciarstwa, snowboardu,
 • nurkowania,
 • jazdę na quadach, skuterach,
 • jazdę motorówką, skuterem wodnym,
 • jazdę rowerem itp.

Co to jest amatorskie nurkowanie?
To niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości.

Co to jest amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardu?
To niezawodowe i niewyczynowe uprawianie narciarstwa lub snowboardu po wyznaczonych trasach.
Więcej szczegółów na temat ochrony ubezpieczeniowej obejmującej poszczególne dyscypliny sportowe znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Sporty ekstremalne

Do sportów ekstremalnych zaliczamy:

 • sporty powietrzne - szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej,
 • sztuki walki,
 • sporty obronne,
 • skoki na gumowej linie, bungee-jumping, itp.
 • rafting i wszystkie jego odmiany,
 • heliskiing,
 • heliboarding,
 • wspinaczka górska i skałkowa, speleologia
 • speleologia,
 • sporty motorowe (za wyjątkiem amatorskiej jazdy na quadach, skuterach),
 • motorowodne (za wyjątkiem amatorskiej jazdy skuterem wodnym, motorówką),
 • nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
 • uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia,  wysokie góry (powyżej 5500mn.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego.

Wyczynowe lub zawodowe uprawnie sportu
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje osób wyczynowo lub zawodowo uprawiających sport.

Co to jest wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu?
To regularne i intensywne treningi przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!