Czy w cenie biletu lotniczego zawarte jest ubezpieczenie bagażu?

Czy w cenie biletu lotniczego zawarte jest ubezpieczenie bagażu?

W cenie biletu lotniczego nie jest zawarte ubezpieczenie bagażu. Przed utratą lub uszkodzeniem bagażu podróżnego można zabezpieczyć się, wykupując ubezpieczenie podróżne (ubezpieczenie turystyczne).

Certyfikat ubezpieczeniowy zapewnia pokrycie kosztów związanych z utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem bagażu zarówno przez linie lotnicze, jak i inne podmioty, np. przechowalnie bagażu.

Odszkodowanie zostanie również wypłacone w przypadku, gdy bagaż zostanie zniszczony lub utracony w efekcie zdarzeń losowych czy kataklizmów.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!