Klauzula alkoholowa a ubezpieczenie turystyczne

Klauzula alkoholowa a ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to niezbędny element spokojnej podróży. Zapewnia podróżującym ochronę w kraju lub poza jego granicami w przypadku nieprzewidzianych sytuacji tj. nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nieszczęśliwy wypadek czy zgubienie lub kradzież bagażu. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne? Należy zwrócić uwagę nie tylko na zakres ubezpieczenia i wysokość sumy gwarancyjnej, ale również jego ewentualne wykluczenia. Szczególnie istotnym aspektem podczas wyjazdu może być kwestia bycia pod wpływem alkoholu. Warto sprawdzić, czy wybrane ubezpieczenie zawiera w cenie tzw. klauzulę alkoholową. Ubezpieczenie z tego typu rozszerzeniem znajdziesz w standardowej ofercie eSky (bez dodatkowych opłat). Sprawdź poniżej, czym jest klauzula alkoholowa oraz w jakich sytuacjach zapewni Ci ona ochronę.

Ubezpieczenie turystyczne

Klauzula alkoholowa to odpowiedź na potrzeby klientów i rynku. Stanowi ona rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, zapewniając ochronę ubezpieczonemu również wtedy, gdy doznał on szkód powstałych w momencie bycia pod wpływem alkoholu. Przykładem jej zastosowania może być wypadek na stoku. Jeśli poszkodowany złamał na stoku nogę, a badania wykazały, że godzinę temu wypił on piwo, to standardowe ubezpieczenie turystyczne nie obejmie go ochroną. Jednak jeśli ubezpieczenie zostało wzbogacone o klauzulę alkoholową lub była ona już zawarta w cenie standardowego ubezpieczenia, jak w przypadku ubezpieczenia podróżnego eSky, to ubezpieczony może liczyć na wsparcie ubezpieczyciela. Zazwyczaj klauzula alkoholowa dotyczy dwóch elementów polisy, tj. kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Klauzula alkoholowa eSky

Coraz więcej ubezpieczycieli decyduje się wprowadzić do swojej oferty klauzulę alkoholową. Zwykle jest ona dostępna w ramach dodatkowej płatnej usługi, a cena składki ubezpieczenia może przez to wzrosnąć od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Klienci eSky, którzy kupili ubezpieczenie podróżne, mają zawartą klauzulę alkoholową już w jego cenie. Wszystko to bez dodatkowych formalności czy opłat. Nieszczęśliwy wypadek po alkoholu, jak m.in. upadek na stoku czy złamanie barku podczas skakania na trampolinie, nie oznaczają już braku ubezpieczenia. Udzielenie pomocy medycznej, transport do szpitala, pobyt w nim czy opłata za rehabilitację wiążą się z dużymi wydatkami, zwłaszcza poza granicami kraju stałego zamieszkania. Klauzula alkoholowa umożliwia pokrycie tych kosztów, pomimo iż ubezpieczony podczas zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Warto jednak pamiętać o wyłączeniach w obowiązywaniu ochrony klauzuli alkoholowej – nie w każdej sytuacji zapewni Ci ona wypłatę odszkodowania.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Jakie wyłączenia obowiązują w przypadku klauzuli alkoholowej? Chodzi o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy. Nawet jeśli ubezpieczony ma zawartą tę opcję w swoim ubezpieczeniu, to jeśli pod wpływem alkoholu wyrządzi szkody osobie trzeciej lub uszkodzi mienie, nie otrzyma wsparcia finansowego na pokrycie odszkodowania dla ofiary wypadku czy za zniszczone mienie. To samo dotyczy tzw. wyłączeń generalnych. Jeśli będący pod wpływem alkoholu ubezpieczony doznał szkód w wyniku rażącego niedbalstwa, łamania prawa lub niedostosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, ubezpieczyciel ma prawo odmówić mu wypłaty odszkodowania. Przykładem takich sytuacji może być wypadek ubezpieczonego, będącego pod wpływem alkoholu, jeżdżącego na stoku w niedozwolonym miejscu, bez kasku. Odniesienie obrażeń ciała w wyniku bójki pod wpływem alkoholu również jest powodem wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli ubezpieczony po wypiciu alkoholu uda się na przejażdżkę elektryczną hulajnogą i w wyniku złamania przepisów drogowych upadnie i złamie np. bark, również nie otrzyma odszkodowania.

Pamiętaj, że ubezpieczenie podróżne eSky możesz kupić już w trakcie dokonywania rezerwacji lub niezależnie od niej – aby dowiedzieć się więcej na ten temat i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia, wejdź na stronę z zakresem polisy

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!