Od jakiego momentu obowiązuje ubezpieczenie?

Od jakiego momentu obowiązuje ubezpieczenie?

Wykupując ubezpieczenie turystyczne należy określić daty rozpoczęcia oraz zakończenia okresu ubezpieczenia, czyli daty wyjazdu i powrotu.

Podróż zagraniczna

Ubezpieczenie kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego, gotówki wypłaconej z bankomatu oraz usługa assistance rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Polski przez Ubezpieczonego w terminie określonym w polisie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego w celu wyjazdu za granicę.

Podróż krajowa

Ubezpieczenie kosztów transportu medycznego oraz assistance, odpowiedzialności cywilnej oraz bagażu podróżnego zaczyna się w momencie rozpoczęcia podróży samolotem, autokarem lub pociągiem, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozpoczęcia podróży samolotem, autokarem lub pociągiem.

Rezygnacja z podróży

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.

Przeczytaj więcej na temat okresu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!