Płatność przelewem

Płatność przelewem

Płatności za wczasy można dokonać poprzez internetowe konta bankowe lub w oddziale dowolnego banku. Istnieje możliwość dokonania płatności na poczcie, ale wyłącznie w sytuacji, gdy okres od dnia potwierdzenia rezerwacji do dnia rozpoczęcia wycieczki jest dłuższy niż 30 dni.

Najpierw wybierz formę płatności

Forma płatności wybierana jest przy pierwszym kontakcie telefonicznym lub mailowym konsultanta. Doradca przekaże wszystkie niezbędne informacje do wykonania przelewu – dane odbiorcy, numery kont bankowych oraz informacje o tym, co należy wpisać w tytule przelewu. Wszystkie te dane są też dostarczane na adres mailowy podany w czasie rezerwacji – można wykorzystać je do wypełnienia formularza przelewu na stronie internetowej Twojego konta bankowego.

Przy dokonywaniu płatności przelewem należy zadbać o to, by wszystkie pola formularza były wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w mailu ze szczegółami rezerwacji. Tylko poprawne wypełnienie formularza przelewu pozwoli na sprawną i szybką realizację zamówienia.

Pamiętaj!
Przy wyborze opcji płatności przelewem dokonana rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną, a cena jest zagwarantowana dopiero w momencie jej wykupienia. Wykupienie rezerwacji następuje na podstawie przesłanego potwierdzenia bądź zaksięgowania środków na koncie Fostertravel.pl Sp. z o.o.

Dokument potwierdzający dokonanie płatności przelewem należy wysłać na adres konsultanta, np. konsultant4@fostertravel.pl lub turystyka@fostertravel.pl, ewentualnie wysłać faksem na numer +48 (22) 451 00 99.

Najpierw zaliczka

Przy płatności przelewem za rezerwację z opcją zaliczki, zamawiający w pierwszej kolejności opłaca kwotę zaliczki. O terminie dokonania dopłaty zamawiający jest informowany w czasie zakładania rezerwacji – podczas kontaktu doradcy.

W przypadku wybrania oferty nieumożliwiającej podzielenia płatności na zaliczkę i dopłatę, zamawiający musi opłacić pełną cenę pakietu.

W każdym przypadku płatności przelewem, zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną na podany podczas rezerwacji adres mailowy „Umowę o Świadczenie Usług Turystycznych” oraz „Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej”.

Uwaga!
Do momentu otrzymania podpisanej przez zamawiającego kopii Umowy oraz potwierdzenia dokonania płatności (zaliczki lub pełnej kwoty), nie można potwierdzić miejsc i ceny, objętych przez rezerwację wstępną.

Otrzymaną pocztą elektroniczną Umowę zamawiający winien wydrukować i podpisać, a następnie przesłać wraz z potwierdzeniem dokonania płatności za pomocą poczty elektronicznej (w postaci zeskanowanej) na adres konsultanta, np. konsultant4@fostertravel.pl lub poprzez faks na nr +48 22 451 00 99. W przypadku problemów z czytelnością dokumentu, doradca skontaktuje się w Tobą.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!