Jakie dokumenty zabrać na wczasy?

Jakie dokumenty zabrać na wczasy?

Paszport, dowód osobisty, wizy turystyczne

W państwach układu Schengen obywatele Polski mogą przekraczać granice na podstawie ważnego dowodu osobistego. Zaleca się każdorazowe zabieranie ze sobą paszportu, nawet w czasie podróży do krajów układu Schengen. Paszport jest jedynym dokumentem poświadczającym tożsamość obywatela Rzeczypospolitej Polski za granicą. Państwa należące do Strefy Schengen:

Pamiętajmy, że obowiązek spełnienia wszelkich wymagań związanych z przepisami wizowymi i paszportowymi spoczywa na podróżnym. Informacje o tym, jakiego rodzaju dokumenty są potrzebne w czasie wyjazdu podaje organizator w szczegółowych warunkach oferty. Sprawdź przepisy wizowe w poszczególnych państwach.

Polisa ubezpieczeniowa

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Turystyce, każda oferta wczasowa powinna zawierać ubezpieczenie podróżne uczestników imprezy turystycznej. Zdarza się, że jest ono dodatkowo płatne. Taka informacja jest wtedy podana w szczegółowych warunkach oferty.

Każdy uczestnik wyjazdu ma oczywiście możliwość zakupienia we własnym zakresie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego na czas trwania wyjazdu. Polisę możesz zakupić za pośrednictwem naszej strony, korzystając z naszej wyszukiwarki ubezpieczeń. Umowę ubezpieczeniową wraz z warunkami ubezpieczenia najlepiej zabrać ze sobą w podróż, tak aby były pod ręką w razie potrzeby.

Potwierdzenie rezerwacji - potwierdzenie zakupu imprezy turystycznej

Po uregulowaniu wszystkich płatności i dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, na podany podczas rezerwacji adres mailowy płatnika, zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji wczasów, zapisane w formacie PDF. Potwierdzenie rezerwacji jest dokumentem poświadczającym pełną płatność za imprezę turystyczną i rezerwację miejsc. Po jego otrzymaniu, dokument należy koniecznie wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.

W przypadku zagubienia wydruku potwierdzenia rezerwacji, jego kopię można wydrukować ponownie. W przypadku utraty wiadomości mailowej zawierającej w załączniku potwierdzenie rezerwacji, należy zgłosić się do konsultantów z prośbą o ponowne wysłanie potwierdzenia, dzwoniąc na infolinię pod numerami: 801 002 510 lub (+48) 22 451 00 10 (dla osób dzwoniących z zagranicy i telefonów komórkowych).

Umowa o świadczenie usług turystycznych

Umowa o Świadczenie Usług Turystycznych jest umową zawieraną między kupującym a organizatorem. Określa ona między innymi: miejsce pobytu oraz trasę wycieczki, czas trwania oraz program imprezy turystycznej. Program powinien określać rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług: środek transportu wraz z datą, godziną oraz miejscem wyjazdu i powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelowego, liczbę i rodzaj posiłków oraz inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej, takie jak wycieczki fakultatywne itd.

Po potwierdzeniu miejsc i ceny założonej rezerwacji wstępnej, na adres mailowy płatnika podany w czasie rezerwacji zostanie przesłana wiadomość zawierająca w załączniku Umowę o Świadczenie Usług Turystycznych oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, które są integralną częścią umowy.

Należy zapoznać się z treścią obu dokumentów, po czym wydrukować Umowę o Świadczenie Usług Turystycznych i podpisać ją. Podpisaną umowę należy przesłać pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanej) na adres konsultanta, np. konsultant4@fostertravel.pl lub poprzez faks, na numer (+48) 22 451 00 99. Potwierdzenie czytelności faksu można sprawdzić pod numerem (+48) 22 451 00 10. Do czasu otrzymania podpisanej kopii umowy miejsca i ceny objęte rezerwacją wstępną nie są zagwarantowane.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec fly.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!